Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: stopper

1. stopper (om kommunikasjon) an act so striking or impressive that the show must be delayed until the audience quiets down


Ord med samme betydning (synonymer)show-stopper, showstopper


Mindre spesifikke uttrykkact, bit, number, routine, turn

2. stopper (om kommunikasjon) a remark to which there is no polite conversational reply


Ord med samme betydning (synonymer)conversation stopper


Mindre spesifikke uttrykkcomment, input, remark

3. stopper (om gjenstand) (bridge) a playing card with a value sufficiently high to insure taking a trick in a particular suit


Eksempler med tilsvarende betydningIf my partner has a spade stopper I can bid no trump.


Mindre spesifikke uttrykkplaying card


Overordnet kategoribridge

4. stopper (om gjenstand) blockage consisting of an object designed to fill a hole tightly


Ord med samme betydning (synonymer)plug, stopple


Mindre spesifikke uttrykkblock, blockage, closure, occlusion, stop, stoppage


Mere spesifikke uttrykkbottle cork, bung, cork, drainplug, earplug, fipple, spigot, spile, tampion, tampon, tap, tompion


Engelsk verb: stopper

1. stopper (om relasjon) close or secure with or as if with a stopper


Eksempler med tilsvarende betydningShe stoppered the wine bottle.
The mothers stoppered their babies' mouths with pacifiers.


Ord med samme betydning (synonymer)stopple


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkplug, secure, stop up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk