Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: nip

1. nip (om mængde el. mål) a small drink of liquor


Eksempler med tilsvarende betydningHe poured a shot of whiskey.


Termer med samme betydning (synonymer)shot


Mindre specifikke termersmall indefinite amount, small indefinite quantity

2. Nip (om person) (offensive slang) offensive term for a person of Japanese descent


Termer med samme betydning (synonymer)Jap


Mindre specifikke termerJapanese, Nipponese


Overordnet anvendelseargot, cant, depreciation, derogation, disparagement, jargon, lingo, patois, slang, vernacular

3. nip (om erkendelse) the taste experience when a savoury condiment is taken into the mouth


Termer med samme betydning (synonymer)flavor, flavour, relish, sapidity, savor, savour, smack, tang


Mindre specifikke termergustatory perception, gustatory sensation, taste, taste perception, taste sensation


Mere specifikke termerlemon, vanilla

4. nip (om egenskab) the property of being moderately cold


Eksempler med tilsvarende betydningThe chilliness of early morning.


Termer med samme betydning (synonymer)chilliness, coolness


Mindre specifikke termercold, coldness, frigidity, frigidness, low temperature

5. nip (om egenskab) a tart spicy quality


Termer med samme betydning (synonymer)piquance, piquancy, piquantness, tang, tanginess, zest


Mindre specifikke termerspice, spicery, spiciness

6. nip (om handling) a small sharp bite or snip


Termer med samme betydning (synonymer)pinch


Mindre specifikke termerbite, chomp, clip, clipping, snip


Engelsk udsagnsord: nip

1. nip (om relation) squeeze tightly between the fingers


Eksempler med tilsvarende betydningHe pinched her behind.
She squeezed the bottle.


Termer med samme betydning (synonymer)pinch, squeeze, tweet, twinge, twitch


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termergrip


Mere specifikke termergoose, tweak

2. nip (om relation) give a small sharp bite to


Eksempler med tilsvarende betydningThe Queen's corgis always nip at her staff's ankles.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termerbite, seize with teeth

3. nip (om relation) sever or remove by pinching or snipping


Eksempler med tilsvarende betydningNip off the flowers.


Termer med samme betydning (synonymer)clip, nip off, snip, snip off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termercut

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk