Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: swear

1. swear (om kommunikation) utter obscenities or profanities


Eksempler med tilsvarende betydningThe drunken men were cursing loudly in the street.


Termer med samme betydning (synonymer)blaspheme, curse, cuss, imprecate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerexpress, give tongue to, utter, verbalise, verbalize


Udsagnsord med lignende betydningblaspheme

2. swear (om kommunikation) to declare or affirm solemnly and formally as true


Eksempler med tilsvarende betydningBefore God I swear I am innocent.


Eksempler på anvendelseThey swear that there was a traffic accident


Termer med samme betydning (synonymer)affirm, assert, aver, avow, swan, verify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termerdeclare


Mere specifikke termerassure, attest, claim, declare, hold, protest, take, tell

3. swear (om kommunikation) promise solemnly; take an oath


Eksempler på anvendelseThey swear to move


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something to somebody.
Somebody ----s that CLAUSE.
Somebody ----s to INFINITIVE


Mindre specifikke termervow

4. swear (om kommunikation) make a deposition; declare under oath


Termer med samme betydning (synonymer)depone, depose


AnvendelsesmønsterSomebody ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termerdeclare

5. swear (om erkendelse) have confidence or faith in


Eksempler med tilsvarende betydningWe can trust in God.
Rely on your friends.
Bank on your good education.
I swear by my grandmother's recipes.


Termer med samme betydning (synonymer)bank, rely, trust


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termerbelieve


Mere specifikke termerbet, calculate, count, credit, depend, lean, look, reckon


Termer med modsat betydning (antonymer)distrust, mistrust, suspect

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk