Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: expend

1. expend (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) use up, consume fully


Eksempler med tilsvarende betydningThe legislature expended its time on school questions.


Eksempler på anvendelseThey expend the money


Termer med samme betydning (synonymer)use


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mere specifikke termerabuse, abuse, blow, misuse, occupy, pervert, spare, squander, take, use up, waste


Kan forårsageconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out

2. expend (om forhold) pay out


Eksempler med tilsvarende betydningSpend money.


Termer med samme betydning (synonymer)drop, spend


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something on somebody


Mindre specifikke termerpay


Mere specifikke termerafford, blow, commit, consume, consume, deplete, eat, eat up, economise, economize, exhaust, invest, lay out, misspend, misspend, nickel-and-dime, penny-pinch, piddle, piddle away, place, put, run through, save, squander, trifle, trifle away, underspend, use up, wanton, wanton, wanton away, wanton away, ware, waste, wipe out

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk