Engelsk ordbogTip: I de fleste browsere kan man slå et hvilket som helst ord op blot ved at dobbelt-klikke på det.

Engelsk navneord: trifle

1. trifle (om mad) a cold pudding made of layers of sponge cake spread with fruit or jelly; may be decorated with nuts, cream, or chocolate


Mindre specifikke termerpud, pudding


Mere specifikke termertipsy cake

2. trifle (om erkendelse) a detail that is considered insignificant


Termer med samme betydning (synonymer)technicality, triviality


Mindre specifikke termerdetail, item, point

3. trifle (om genstand) something of small importance


Termer med samme betydning (synonymer)small beer, trivia, triviality


Mindre specifikke termerobject, physical object


Mere specifikke termerbagatelle, fluff, frippery, frivolity


Engelsk udsagnsord: trifle

1. trifle (om tilstand) waste time; spend one's time idly or inefficiently


Termer med samme betydning (synonymer)piddle, piddle away, wanton, wanton away


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerdrop, expend, spend

2. trifle (om adfærd) act frivolously


Termer med samme betydning (synonymer)frivol


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termeract, behave, do

3. trifle (om erkendelse) consider not very seriously


Eksempler med tilsvarende betydningHe is trifling with her.
She plays with the thought of moving to Tasmania.


Eksempler på anvendelseSam wants to trifle with Sue


Termer med samme betydning (synonymer)dally, play


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre specifikke termerconsider, deal, look at, take


Udsagnsord med lignende betydningdally, flirt, play, toy

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk