Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk udsagnsord: suppress

1. suppress (om ændring) to put down by force or authority


Eksempler med tilsvarende betydningSuppress a nascent uprising.
Stamp down on littering.
Conquer one's desires.


Termer med samme betydning (synonymer)conquer, curb, inhibit, stamp down, subdue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termercheck, contain, control, curb, hold, hold in, moderate


Mere specifikke termerblink, blink away, burke, choke back, choke down, choke off, dampen, hush, hush up, muffle, quell, quench, quieten, repress, shut up, silence, silence, smother, squelch, stifle, stifle, still, strangle, wink

2. suppress (om adfærd) come down on or keep down by unjust use of one's authority


Eksempler med tilsvarende betydningThe government oppresses political activists.


Termer med samme betydning (synonymer)crush, oppress


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mere specifikke termerkeep down, quash, reduce, repress, subdue, subjugate

3. suppress (om adfærd) control and refrain from showing; of emotions, desires, impulses, or behavior


Termer med samme betydning (synonymer)bottle up, inhibit


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerhold back, keep, keep back, restrain


Mere specifikke termerchoke, hold back, keep, keep back, quench, restrain

4. suppress (om erkendelse) put out of one's consciousness


Termer med samme betydning (synonymer)repress


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termerbury, forget


Mere specifikke termerswallow


Overordnet emneområdepsychiatry, psychological medicine, psychopathology

5. suppress (om ændring) reduce the incidence or severity of or stop


Eksempler med tilsvarende betydningSuppress a yawn.
This drug can suppress the hemorrhage.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerdecrease, lessen, minify

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk