Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: esteem

1. esteem (om tilstand) the condition of being honored (esteemed or respected or well regarded)


Eksempler med tilsvarende betydningIt is held in esteem.
A man who has earned high regard.


Ord med samme betydning (synonymer)regard, respect


Mindre spesifikke uttrykkhonor, honour, laurels


Mere spesifikke uttrykkstature


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)disesteem

2. esteem (om følelse) a feeling of delighted approval and liking


Ord med samme betydning (synonymer)admiration


Mindre spesifikke uttrykkliking


Mere spesifikke uttrykkAnglophilia, hero worship, philhellenism, philogyny

3. esteem (om erkjendelse) an attitude of admiration or esteem


Eksempler med tilsvarende betydningShe lost all respect for him.


Ord med samme betydning (synonymer)regard, respect


Mindre spesifikke uttrykkattitude, mental attitude


Mere spesifikke uttrykkestimate, estimation


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)disrespect


Engelsk verb: esteem

1. esteem (om erkjendelse) regard highly; think much of


Eksempler med tilsvarende betydningI respect his judgement.
We prize his creativity.


Eksempler på anvendelseSam cannot esteem Sue


Ord med samme betydning (synonymer)prise, prize, respect, value


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkconsider, reckon, regard, see, view


Mere spesifikke uttrykkadmire, fear, look up to, revere, reverence, think the world of, venerate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)disesteem, disrespect

2. esteem (om erkjendelse) look on as or consider


Eksempler med tilsvarende betydningShe looked on this affair as a joke.
He thinks of himself as a brilliant musician.
He is reputed to be intelligent.


Ord med samme betydning (synonymer)look on, look upon, regard as, repute, take to be, think of


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkbelieve, conceive, consider, think

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk