Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: turn over

1. turn over (om forhold) place into the hands or custody of


Eksempler med tilsvarende betydningHand me the spoon, please.
Turn the files over to me, please.
He turned over the prisoner to his lawyers.


Ord med samme betydning (synonymer)give, hand, pass, pass on, reach


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody


Mindre spesifikke uttrykktransfer


Mere spesifikke uttrykkcommit, confide, deal, deliver, entrust, entrust, fork out, fork over, fork up, free, give, give up, hand over, intrust, leave, release, relinquish, render, resign, slip, sneak, trust, turn in

2. turn over (om bevegelse) cause to overturn from an upright or normal position


Eksempler med tilsvarende betydningThe cat knocked over the flower vase.
The clumsy customer turned over the vase.
He tumped over his beer.


Eksempler på anvendelseThese cars won't turn over


Ord med samme betydning (synonymer)bowl over, knock over, overturn, tip over, tump over, upset


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisplace, move


Medføreroverturn, tip over, tump over, turn over


Utsagnsord med lignende betydningoverturn, tip over, tump over, turn over

3. turn over (om bevegelse) move by turning over or rotating


Eksempler med tilsvarende betydningThe child rolled down the hill.
Turn over on your left side.


Ord med samme betydning (synonymer)roll


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkturn


Mere spesifikke uttrykkrim


Utsagnsord med lignende betydningrevolve, roll

4. turn over (om relasjon) turn up, loosen, or remove earth


Eksempler med tilsvarende betydningDig we must.
Turn over the soil for aeration.


Ord med samme betydning (synonymer)cut into, delve, dig


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkremove, take, take away, withdraw


Mere spesifikke uttrykkburrow, furrow, groove, root, rootle, rout, rut, shovel, spade, trowel, tunnel

5. turn over (om forhold) do business worth a certain amount of money


Eksempler med tilsvarende betydningThe company turns over ten million dollars a year.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykktransact


Overordnet kategoricommerce, commercialism, mercantilism

6. turn over (om bevegelse) cause to move around a center so as to show another side of


Eksempler med tilsvarende betydningTurn a page of a book.


Eksempler på anvendelseThey turn over the coin


Ord med samme betydning (synonymer)turn


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisplace, move


Mere spesifikke uttrykkevert, leaf

7. turn over (om bevegelse) turn from an upright or normal position


Eksempler med tilsvarende betydningThe big vase overturned.
The canoe tumped over.


Ord med samme betydning (synonymer)overturn, tip over, tump over


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkturn


Mere spesifikke uttrykkcapsize, turn turtle, turtle, upend


Utsagnsord med lignende betydningbowl over, knock over, overturn, tip over, tump over, turn over, upset

8. turn over (om relasjon) turn upside down, or throw so as to reverse


Eksempler med tilsvarende betydningFlip over the pork chop.
Turn over the pancakes.


Ord med samme betydning (synonymer)flip, flip over


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkturn

9. turn over (om kommunikasjon) think about carefully; weigh


Eksempler med tilsvarende betydningThey considered the possibility of a strike.
Turn the proposal over in your mind.


Ord med samme betydning (synonymer)consider, debate, deliberate, moot


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s something PP.
Somebody ----s that CLAUSE.
Somebody ----s whether INFINITIVE


Mindre spesifikke uttrykkdiscuss, hash out, talk over


Mere spesifikke uttrykkdebate, premeditate, see, think twice, wrestle


Utsagnsord med lignende betydningconsider, study

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk