Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk tillægsord: loose

1. loose not compact or dense in structure or arrangement


Eksempler med tilsvarende betydningLoose gravel.


Termer med lignende betydninglight, shifting, silty, unconsolidated, unfirm


Termer med modsat betydning (antonymer)compact

2. loose (of a ball in sport) not in the possession or control of any player


Eksempler med tilsvarende betydningA loose ball.


Termer med lignende betydninguncontrolled


Overordnet emneområdeathletics, sport


Termer med modsat betydning (antonymer)controlled

3. loose not tight; not closely constrained or constricted or constricting


Eksempler med tilsvarende betydningLoose clothing.
The large shoes were very loose.


Termer med lignende betydningbaggy, flyaway, loose-fitting, sloppy


Se ogsålax


Termer med modsat betydning (antonymer)tight

4. loose not officially recognized or controlled


Eksempler med tilsvarende betydningAn informal agreement.
A loose organization of the local farmers.


Termer med samme betydning (synonymer)informal


Termer med lignende betydningunofficial


Termer med modsat betydning (antonymer)official

5. loose not literal


Eksempler med tilsvarende betydningA loose interpretation of what she had been told.
A free translation of the poem.


Termer med samme betydning (synonymer)free, liberal


Termer med lignende betydninginexact


Termer med modsat betydning (antonymer)exact

6. loose emptying easily or excessively


Eksempler med tilsvarende betydningLoose bowels.


Termer med samme betydning (synonymer)lax


Termer med lignende betydningregular, unconstipated


Termer med modsat betydning (antonymer)constipated

7. loose not affixed


Eksempler med tilsvarende betydningThe stamp came loose.


Termer med samme betydning (synonymer)unaffixed


Termer med modsat betydning (antonymer)affixed

8. loose not tense or taut


Eksempler med tilsvarende betydningThe old man's skin hung loose and grey.
Slack and wrinkled skin.
Slack sails.
A slack rope.


Termer med samme betydning (synonymer)slack


Termer med lignende betydninglax


Termer med modsat betydning (antonymer)tense

9. loose (of textures) full of small openings or gaps


Eksempler med tilsvarende betydningAn open texture.
A loose weave.


Termer med samme betydning (synonymer)open


Termer med lignende betydningcoarse, harsh


Termer med modsat betydning (antonymer)fine

10. loose lacking a sense of restraint or responsibility


Eksempler med tilsvarende betydningIdle talk.
A loose tongue.


Termer med samme betydning (synonymer)idle


Termer med lignende betydningirresponsible


Termer med modsat betydning (antonymer)responsible

11. loose not carefully arranged in a package


Eksempler med tilsvarende betydningA box of loose nails.


Termer med lignende betydningunpackaged


Termer med modsat betydning (antonymer)packaged

12. loose having escaped, especially from confinement


Eksempler med tilsvarende betydningA convict still at large.
Searching for two escaped prisoners.
Dogs loose on the streets.
Criminals on the loose in the neighborhood.


Termer med samme betydning (synonymer)at large, escaped, on the loose


Termer med lignende betydningfree


Termer med modsat betydning (antonymer)unfree

13. loose casual and unrestrained in sexual behavior


Eksempler med tilsvarende betydningHer easy virtue.
He was told to avoid loose (or light) women.
Wanton behavior.


Termer med samme betydning (synonymer)easy, light, promiscuous, sluttish, wanton


Termer med lignende betydningunchaste


Termer med modsat betydning (antonymer)chaste


Engelsk biord: loose

1. loose without restraint


Eksempler med tilsvarende betydningCows in India are running loose.


Termer med samme betydning (synonymer)free


Engelsk udsagnsord: loose

1. loose (om adfærd) grant freedom to; free from confinement


Eksempler på anvendelseThey want to loose the prisoners


Termer med samme betydning (synonymer)free, liberate, release, unloose, unloosen


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mere specifikke termerbail, bail out, parole, run, unchain, unspell


Termer med modsat betydning (antonymer)detain, confine

2. loose (om relation) turn loose or free from restraint


Eksempler med tilsvarende betydningLet loose mines.
Loose terrible plagues upon humanity.


Termer med samme betydning (synonymer)let loose, unleash


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerlet go, let go of, release, relinquish

3. loose (om ændring) make loose or looser


Eksempler med tilsvarende betydningLoosen the tension on a rope.


Termer med samme betydning (synonymer)loosen


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termeralter, change, modify


Mere specifikke termerrelax, remit, slack, slacken, unbend, unscrew, unscrew


Medførerloose, loosen, relax


Termer med modsat betydning (antonymer)stiffen

4. loose (om ændring) become loose or looser or less tight


Eksempler med tilsvarende betydningThe noose loosened.
The rope relaxed.


Termer med samme betydning (synonymer)loosen, relax


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre specifikke termerweaken


Termer med modsat betydning (antonymer)stiffen

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk