Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk tillægsord: optic

1. optic of or relating to or resembling the eye


Eksempler med tilsvarende betydningOcular muscles.
An ocular organ.
Ocular diseases.
The optic (or optical) axis of the eye.
An ocular spot is a pigmented organ or part believed to be sensitive to light.


Termer med samme betydning (synonymer)ocular, opthalmic, optical

2. optic relating to or using sight


Eksempler med tilsvarende betydningOcular inspection.
An optical illusion.
Visual powers.
Visual navigation.


Termer med samme betydning (synonymer)ocular, optical, visual


Engelsk navneord: optic

1. optic (i anatomi) the organ of sight


Termer med samme betydning (synonymer)eye, oculus


Mindre specifikke termerreceptor, sense organ, sensory receptor


Mere specifikke termercompound eye, naked eye, ocellus, oculus dexter, oculus sinister, OD, OS, peeper, simple eye, stemma


Omfatter disse specifikke termeraperture, arteria centralis retinae, arteria ciliaris, arteria lacrimalis, canthus, central artery of the retina, choroid, choroid coat, ciliary artery, ciliary body, conjunctiva, cornea, crystalline lens, epicanthic fold, epicanthus, eye muscle, eyeball, eyelid, iris, lacrimal apparatus, lacrimal artery, lacrimal vein, lens, lens of the eye, lid, musculus sphincter pupillae, nictitating membrane, ocular muscle, orb, palpebra, pupillary sphincter, retina, sclera, sclerotic coat, third eyelid, uvea, uveoscleral pathway, vena lacrimalis


Omfatter disse overordnede termerface, human face, visual system


Overordnet anvendelsecolloquialism

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2024 onlineordbog.dk