Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk adjektiv: disjoint

1. disjoint having no elements in common


Uttrykk med lignende betydningseparate


Overordnet kategorimath, mathematics, maths


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)joint


Engelsk verb: disjoint

1. disjoint (om adferd) part; cease or break association with


Eksempler med tilsvarende betydningShe disassociated herself from the organization when she found out the identity of the president.


Ord med samme betydning (synonymer)disassociate, dissociate, disunite, divorce


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkbreak, break up, part, separate, split, split up

2. disjoint (om relasjon) separate at the joints


Eksempler med tilsvarende betydningDisjoint the chicken before cooking it.


Ord med samme betydning (synonymer)disarticulate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdisunite, divide, part, separate

3. disjoint (om relasjon) make disjoint, separated, or disconnected; undo the joining of


Ord med samme betydning (synonymer)disjoin


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something from somebody


Mindre spesifikke uttrykkdisunite, divide, part, separate


Medførerdisjoin, disjoint


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)bring together, join

4. disjoint (om relasjon) become separated, disconnected or disjoint


Ord med samme betydning (synonymer)disjoin


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s.
Something is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkdivide, part, separate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)conjoin, join

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk