Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: assemble

1. assemble (om tilblivelse) create by putting components or members together


Eksempler med tilsvarende betydningShe pieced a quilt.
He tacked together some verses.
They set up a committee.


Ord med samme betydning (synonymer)piece, put together, set up, tack, tack together


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbring together, create, join, make


Mere spesifikke uttrykkcomfit, compound, confect, confection, configure, confuse, jumble, mix up, reassemble, rig up


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)break apart, disassemble, take apart, dismantle, break up

2. assemble (om adferd) collect in one place


Eksempler med tilsvarende betydningWe assembled in the church basement.
Let's gather in the dining room.


Eksempler på anvendelseThe crowds assemble in the streets


Ord med samme betydning (synonymer)foregather, forgather, gather, meet


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkinteract


Mere spesifikke uttrykkaggroup, caucus, club, clump, cluster, congregate, constellate, convene, converge, crowd, crowd together, flock, fort, fort up, group, hive, meet, turn out


Utsagnsord med lignende betydningcome across, encounter, meet, run across, run into, see

3. assemble (om adferd) get people together


Eksempler med tilsvarende betydningAssemble your colleagues.
Get together all those who are interested in the project.
Gather the close family members.


Eksempler på anvendelseThey want to assemble the prisoners


Ord med samme betydning (synonymer)gather, get together


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mere spesifikke uttrykkmake


Medførerassemble, foregather, forgather, gather, meet

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk