Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: come across

1. come across (om forhold) find unexpectedly


Eksempler med tilsvarende betydningThe archeologists chanced upon an old tomb.
She struck a goldmine.
The hikers finally struck the main path to the lake.


Ord med samme betydning (synonymer)attain, chance on, chance upon, come upon, discover, fall upon, happen upon, light upon, strike


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfind, regain

2. come across (om oppfatninger) be perceived in a certain way; make a certain impression


Eksempler på anvendelseJohn will come across angry


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkappear, look, seem

3. come across (om bevegelse) come together


Eksempler med tilsvarende betydningI'll probably see you at the meeting.
How nice to see you again!.


Ord med samme betydning (synonymer)encounter, meet, run across, run into, see


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykkcross, intersect


Utsagnsord med lignende betydningassemble, foregather, forgather, gather, meet

4. come across (om kommunikasjon) communicate the intended meaning or impression


Eksempler med tilsvarende betydningHe came across very clearly.


Ord med samme betydning (synonymer)come over


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcommunicate, intercommunicate

5. come across (om erkjendelse) be received or understood


Ord med samme betydning (synonymer)resonate


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s Adjective


Mere spesifikke uttrykkstrike a chord


Medførerunderstand

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk