Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: standard

1. standard conforming to or constituting a standard of measurement or value; or of the usual or regularized or accepted kind


Eksempler med tilsvarende betydningWindows of standard width.
Standard sizes.
The standard fixtures.
Standard brands.
Standard operating procedure.


Uttrykk med lignende betydningmodular, regular, regulation, standardised, standardized, stock


Se ogsånormal


Kjennetegner disse uttrykkeneamount, measure, quantity


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)nonstandard

2. standard commonly used or supplied


Eksempler med tilsvarende betydningStandard procedure.
Standard car equipment.


Uttrykk med lignende betydningcommon


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)uncommon

3. standard established or well-known or widely recognized as a model of authority or excellence


Eksempler med tilsvarende betydningA standard reference work.
The classical argument between free trade and protectionism.


Uttrykk med lignende betydningauthoritative, basic, canonic, canonical, casebook, classic, classical, criterial, criterional, definitive, textbook


Se ogsåorthodox


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)nonstandard

4. standard conforming to the established language usage of educated native speakers


Eksempler med tilsvarende betydningStandard English.
Received standard English is sometimes called the King's English.


Ord med samme betydning (synonymer)received


Uttrykk med lignende betydningacceptable, classical


Overordnet kategorilinguistics


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)nonstandard

5. standard regularly and widely used or sold


Eksempler med tilsvarende betydningA standard size.
A stock item.


Ord med samme betydning (synonymer)stock


Uttrykk med lignende betydningregular


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)irregular


Engelsk substantiv: standard

1. standard (om kommunikasjon) a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated


Eksempler med tilsvarende betydningThe schools comply with federal standards.
They set the measure for all subsequent work.


Ord med samme betydning (synonymer)criterion, measure, touchstone


Mindre spesifikke uttrykkmetric, system of measurement


Mere spesifikke uttrykkbaseline, benchmark, earned run average, ERA, gauge, GPA, grade point average, graduated table, medium of exchange, monetary system, norm, ordered series, procrustean bed, procrustean rule, procrustean standard, scale, scale of measurement, standard of measurement, yardstick

2. standard (om erkjendelse) the ideal in terms of which something can be judged


Eksempler med tilsvarende betydningThey live by the standards of their community.


Ord med samme betydning (synonymer)criterion


Mindre spesifikke uttrykkideal


Mere spesifikke uttrykkcontrol, control condition, design criteria

3. standard (om mengde eller mål) a board measure = 1980 board feet


Mindre spesifikke uttrykkcapacity measure, capacity unit, cubage unit, cubature unit, cubic content unit, cubic measure, displacement unit, volume unit

4. standard (om forhold) the value behind the money in a monetary system


Ord med samme betydning (synonymer)monetary standard


Mindre spesifikke uttrykkvalue


Mere spesifikke uttrykkbimetallism, gold standard, silver standard

5. standard (om gjenstand) an upright pole or beam (especially one used as a support)


Eksempler med tilsvarende betydningDistance was marked by standards every mile.
Lamps supported on standards provided illumination.


Mindre spesifikke uttrykkpost

6. standard (om gjenstand) any distinctive flag


Ord med samme betydning (synonymer)banner


Mindre spesifikke uttrykkflag


Mere spesifikke uttrykkoriflamme

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk