Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: excavate

1. excavate (om oppfatninger) recover through digging


Eksempler med tilsvarende betydningSchliemann excavated Troy.
Excavate gold.


Ord med samme betydning (synonymer)unearth


AnvendelsesmønsterSomebody ----s Adjective


Mindre spesifikke uttrykkbring out, reveal, uncover, unveil


Mere spesifikke uttrykkdig, dig out, dig up

2. excavate (om relasjon) find by digging in the ground


Eksempler med tilsvarende betydningI dug up an old box in the garden.


Ord med samme betydning (synonymer)dig up, turn up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkobtain


Mere spesifikke uttrykkdisinter, exhume, grub out, grub up, nuzzle


Utsagnsord med lignende betydninglocate, turn up

3. excavate (om relasjon) form by hollowing


Eksempler med tilsvarende betydningCarnegie had a lake excavated for Princeton University's rowing team.
Excavate a cavity.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcore out, hollow, hollow out

4. excavate (om relasjon) remove the inner part or the core of


Eksempler med tilsvarende betydningThe mining company wants to excavate the hillside.


Eksempler på anvendelseThey excavate the trees


Ord med samme betydning (synonymer)dig, hollow


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkremove, take, take away, withdraw


Mere spesifikke uttrykkditch, drive, trench

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk