Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: podcast

1. podcast (om kommunikasjon) distribute (multimedia files) over the internet for playback on a mobile device or a personal computer


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbroadcast, circularise, circularize, circulate, diffuse, disperse, disseminate, distribute, pass around, propagate, spread

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk