Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: circularize

1. circularize (om adferd) canvass by distributing letters


Ord med samme betydning (synonymer)circularise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcanvas, canvass, poll

2. circularize (om adferd) canvass by using a questionnaire


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkcanvas, canvass

3. circularize (om bevegelse) distribute circulars to


Ord med samme betydning (synonymer)circularise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykksend around

4. circularize (om kommunikasjon) cause to become widely known


Eksempler med tilsvarende betydningSpread information.
Circulate a rumor.
Broadcast the news.


Ord med samme betydning (synonymer)broadcast, circularise, circulate, diffuse, disperse, disseminate, distribute, pass around, propagate, spread


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkair, bare, publicise, publicize


Mere spesifikke uttrykkcarry, generalise, generalize, podcast, popularise, popularize, run, sow, vulgarise, vulgarize


Medførercirculate, go around, spread


Utsagnsord med lignende betydningcirculate, go around, spread

5. circularize (om endring) make circular


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk