Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: circularise

1. circularise (om adferd) canvass by distributing letters


Ord med samme betydning (synonymer)circularize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcanvas, canvass, poll

2. circularise (om bevegelse) distribute circulars to


Ord med samme betydning (synonymer)circularize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykksend around

3. circularise (om kommunikasjon) cause to become widely known


Eksempler med tilsvarende betydningSpread information.
Circulate a rumor.
Broadcast the news.


Ord med samme betydning (synonymer)broadcast, circularize, circulate, diffuse, disperse, disseminate, distribute, pass around, propagate, spread


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkair, bare, publicise, publicize


Mere spesifikke uttrykkcarry, generalise, generalize, podcast, popularise, popularize, run, sow, vulgarise, vulgarize


Medførercirculate, go around, spread


Utsagnsord med lignende betydningcirculate, go around, spread

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk