Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: pant

1. pant (om begivenhet) the noise made by a short puff of steam (as from an engine)


Mindre spesifikke uttrykknoise

2. pant (om gjenstand) (usually in the plural) a garment extending from the waist to the knee or ankle, covering each leg separately


Eksempler med tilsvarende betydningHe had a sharp crease in his trousers.


Ord med samme betydning (synonymer)trouser


Mindre spesifikke uttrykkgarment


Mere spesifikke uttrykkbell-bottoms, bellbottom pants, bellbottom trousers, blue jean, breeches, chino, churidars, cords, corduroys, denim, flannel, gabardine, jean, jodhpur breeches, jodhpurs, knee breeches, knee pants, knickerbockers, knickers, long pants, long trousers, pajama, pantaloon, pedal pusher, pyjama, riding breeches, salwar, shalwar, short pants, shorts, slacks, stretch pants, sweat pants, sweatpants, toreador pants, trews, trunks, tweed, white


Omfatter disse spesifikke uttrykkhip pocket, lap, lap covering, leg, pant leg, seat, slide fastener, trouser, trouser cuff, trouser leg, zip, zip fastener, zipper

3. pant (om handling) a short labored intake of breath with the mouth open


Eksempler med tilsvarende betydningShe gave a gasp and fainted.


Ord med samme betydning (synonymer)gasp


Mindre spesifikke uttrykkaspiration, breathing in, inhalation, inspiration, intake


Engelsk verb: pant

1. pant (i anatomi) breathe noisily, as when one is exhausted


Eksempler med tilsvarende betydningThe runners reached the finish line, panting heavily.


Ord med samme betydning (synonymer)gasp, heave, puff


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkblow

2. pant (om kommunikasjon) utter while panting, as if out of breath


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkemit, let loose, let out, utter

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk