Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: watch over

1. watch over (om adferd) follow with the eyes or the mind


Eksempler med tilsvarende betydningKeep an eye on the baby, please!.
The world is watching Sarajevo.
She followed the men with the binoculars.


Eksempler på anvendelseThe children watch over the ball


Ord med samme betydning (synonymer)follow, keep an eye on, observe, watch


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcheck, check into, check out, check over, check up on, go over, look into, suss out


Mere spesifikke uttrykkguard, invigilate, keep tabs on, proctor


Utsagnsord med lignende betydningfollow, trace

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk