Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk verb: start up

1. start up (om bevegelse) get going or set in motion


Eksempler med tilsvarende betydningWe simply could not start the engine.
Start up the computer.


Ord med samme betydning (synonymer)start


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykkcrank, crank up, hot-wire, jump, jump-start, jumpstart, kick-start, re-start, restart


Medførerget going, go, start


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)stop

2. start up (om tilblivelse) get off the ground


Eksempler med tilsvarende betydningWho started this company?.
We embarked on an exciting enterprise.
I start my day with a good breakfast.
We began the new semester.
The afternoon session begins at 4 PM.
The blood shed started when the partisans launched a surprise attack.


Ord med samme betydning (synonymer)commence, embark on, start


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbegin, commence, lead off, start


Mere spesifikke uttrykkinaugurate, kick off, open

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk