Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk verb: cultivate

1. cultivate (om tilblivelse) foster the growth of


Eksempler på anvendelseThey cultivate rye in the field


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mere spesifikke uttrykkfarm, grow, produce, raise


Overordnet kategoriagriculture, farming, husbandry

2. cultivate (om tilblivelse) prepare for crops


Eksempler med tilsvarende betydningWork the soil.
Cultivate the land.


Ord med samme betydning (synonymer)crop, work


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkfix, gear up, prepare, ready, set, set up


Mere spesifikke uttrykkovercrop, overcultivate


Utsagnsord med lignende betydningknead, work


Overordnet kategoriagriculture, farming, husbandry

3. cultivate (om adferd) teach or refine to be discriminative in taste or judgment


Eksempler med tilsvarende betydningCultivate your musical taste.
Train your tastebuds.
She is well schooled in poetry.


Ord med samme betydning (synonymer)civilise, civilize, educate, school, train


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdown, fine-tune, polish, refine


Mere spesifikke uttrykksophisticate

4. cultivate (om endring) adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment


Eksempler med tilsvarende betydningDomesticate oats.
Tame the soil.


Ord med samme betydning (synonymer)domesticate, naturalise, naturalize, tame


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkaccommodate, adapt


Overordnet kategoriflora, plant, plant life

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk