Engelsk ordbogTip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk navneord: slug

1. slug (om genstand) a projectile that is fired from a gun


Termer med samme betydning (synonymer)bullet


Mindre specifikke termermissile, projectile


Mere specifikke termerdumdum, dumdum bullet, full metal jacket, rifle ball, rubber bullet


Omfatter disse overordnede termercartridge

2. slug (om mængde el. mål) a unit of mass equal to the mass that accelerates at 1 foot/sec/sec when acted upon by a force of 1 pound; approximately 14.5939 kilograms


Mindre specifikke termermass unit

3. slug (om forhold) a counterfeit coin


Mindre specifikke termercoin

4. slug (om person) an idle slothful person


Termer med samme betydning (synonymer)sluggard


Mindre specifikke termerbum, do-nothing, idler, layabout, loafer

5. slug (om mad) an amount of an alcoholic drink (usually liquor) that is poured or gulped


Eksempler med tilsvarende betydningHe took a slug of hard liquor.


Mindre specifikke termeralcohol, alcoholic beverage, alcoholic drink, inebriant, intoxicant

6. slug (om genstand) a strip of type metal used for spacing


Termer med samme betydning (synonymer)type slug


Mindre specifikke termertype metal

7. slug (om dyr) any of various terrestrial gastropods having an elongated slimy body and no external shell


Mindre specifikke termergastropod, univalve


Tilhører disse overordnede termerfamily Limacidae, Limacidae

8. slug (om handling) (boxing) a blow with the fist


Eksempler med tilsvarende betydningI gave him a clout on his nose.


Termer med samme betydning (synonymer)biff, clout, lick, poke, punch


Mindre specifikke termerblow


Mere specifikke termercounter, counterpunch, haymaker, hook, jab, knockout punch, KO punch, parry, rabbit punch, sucker punch, Sunday punch


Overordnet emneområdeboxing, fisticuffs, pugilism


Engelsk udsagnsord: slug

1. slug (om relation) strike heavily, especially with the fist or a bat


Eksempler med tilsvarende betydningHe slugged me so hard that I passed out.


Eksempler på anvendelseThe fighter managed to slug his opponent


Termer med samme betydning (synonymer)slog, swig


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termerhit

2. slug (om adfærd) be idle; exist in a changeless situation


Eksempler med tilsvarende betydningThe old man sat and stagnated on his porch.
He slugged in bed all morning.


Termer med samme betydning (synonymer)idle, laze, stagnate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mere specifikke termerarse about, arse around, bum, bum about, bum around, daydream, frig around, fuck off, lie about, lie around, loaf, loll, loll around, lounge about, lounge around, moon, moon, moon around, moon on, ride the bench, warm the bench, waste one's time


Termer med modsat betydning (antonymer)work

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk