Engelsk ordbog



Tip: Jokertegn må gerne anvendes flere gange i hver søgning.

Engelsk udsagnsord: close in

1. close in (om bevægelse) advance or converge on


Eksempler med tilsvarende betydningThe police were closing in on him.


Termer med samme betydning (synonymer)draw in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termeradvance, go on, march on, move on, pass on, progress


Udsagnsord med lignende betydningdraw in, get in, move in, pull in

2. close in (om relation) surround completely


Eksempler med tilsvarende betydningDarkness enclosed him.
They closed in the porch with a fence.


Termer med samme betydning (synonymer)enclose, inclose, shut in


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerborder, environ, ring, skirt, surround


Mere specifikke termerbank, border, bower, bury, case, casket, cordon off, corral, dike, dyke, eat up, embower, encapsulate, encase, enshrine, fence, fence in, fort, fortify, frame, frame in, glass, glass in, hedge, hedge in, immerse, incase, insert, rope in, rope off, shrine, swallow, swallow up, tuck, wall in, wall up









Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk