Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: drain

1. drain (om handling) emptying something accomplished by allowing liquid to run out of it


Termer med samme betydning (synonymer)drainage


Mindre specifikke termeremptying, evacuation, voidance

2. drain (om genstand) tube inserted into a body cavity (as during surgery) to remove unwanted material


Mindre specifikke termertube, tubing


Overordnet emneområdesurgery

3. drain (om genstand) a pipe through which liquid is carried away


Termer med samme betydning (synonymer)drainpipe, waste pipe


Mindre specifikke termerpipage, pipe, piping


Mere specifikke termercloaca, culvert, scupper, sewer, sewerage, soil pipe, trap

4. drain (om handling) a gradual depletion of energy or resources


Eksempler med tilsvarende betydningA drain on resources.
A drain of young talent by emigration.


Mindre specifikke termerdepletion


Mere specifikke termerbrain drain, drawing, drawing off


Engelsk udsagnsord: drain

1. drain (om bevægelse) flow off gradually


Eksempler med tilsvarende betydningThe rain water drains into this big vat.


Eksempler på anvendelseThe water drains


Termer med samme betydning (synonymer)run out


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Mindre specifikke termercourse, feed, flow, run

2. drain (om forbrug, indtagelse el. anvendelse) deplete of resources


Eksempler med tilsvarende betydningThe exercise class drains me of energy.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre specifikke termerconsume, deplete, eat, eat up, exhaust, run through, use up, wipe out

3. drain (om ændring) empty of liquid; drain the liquid from


Eksempler med tilsvarende betydningWe drained the oil tank.


Eksempler på anvendelseThey drain the water


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerempty

4. drain (om ændring) make weak


Eksempler med tilsvarende betydningLife in the camp drained him.


Eksempler på anvendelseThe performance is likely to drain Sue


Termer med samme betydning (synonymer)debilitate, enfeeble


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre specifikke termerweaken


Mere specifikke termeremaciate, macerate, waste

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk