Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: solvate

1. solvate (om masse eller substans) a compound formed by solvation (the combination of solvent molecules with molecules or ions of the solute)


Mindre spesifikke uttrykkchemical compound, compound


Engelsk verb: solvate

1. solvate (om endring) cause a solvation in (a substance)


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Medførersolvate


Overordnet kategorichemical science, chemistry

2. solvate (om endring) undergo solvation or convert into a solvate


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange state, turn


Overordnet kategorichemical science, chemistry

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk