Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: eye

1. eye (i anatomi) the organ of sight


Ord med samme betydning (synonymer)oculus, optic


Mindre spesifikke uttrykkreceptor, sense organ, sensory receptor


Mere spesifikke uttrykkcompound eye, naked eye, ocellus, oculus dexter, oculus sinister, OD, OS, peeper, simple eye, stemma


Omfatter disse spesifikke uttrykkaperture, arteria centralis retinae, arteria ciliaris, arteria lacrimalis, canthus, central artery of the retina, choroid, choroid coat, ciliary artery, ciliary body, conjunctiva, cornea, crystalline lens, epicanthic fold, epicanthus, eye muscle, eyeball, eyelid, iris, lacrimal apparatus, lacrimal artery, lacrimal vein, lens, lens of the eye, lid, musculus sphincter pupillae, nictitating membrane, ocular muscle, orb, palpebra, pupillary sphincter, retina, sclera, sclerotic coat, third eyelid, uvea, uveoscleral pathway, vena lacrimalis


Omfatter disse overordnede uttrykkeneface, human face, visual system


Overordnet anvendelsecolloquialism

2. eye (om erkjendelse) good discernment (either visually or as if visually)


Eksempler med tilsvarende betydningShe has an eye for fresh talent.
He has an artist's eye.


Mindre spesifikke uttrykkdiscernment, judgement, judgment, sagaciousness, sagacity

3. eye (om erkjendelse) attention to what is seen


Eksempler med tilsvarende betydningHe tried to catch her eye.


Mindre spesifikke uttrykkattending, attention

4. eye (om sted) an area that is approximately central within some larger region


Eksempler med tilsvarende betydningIt is in the center of town.
They ran forward into the heart of the struggle.
They were in the eye of the storm.


Ord med samme betydning (synonymer)center, centre, heart, middle


Mindre spesifikke uttrykkarea, country


Mere spesifikke uttrykkcenter stage, central city, centre stage, city center, city centre, financial center, hub, inner city, medical center, midfield, midstream, seat, storm center, storm centre


Eksempler på mere spesifikke uttrykkCity of London, the City

5. eye (om gjenstand) a small hole or loop (as in a needle)


Eksempler med tilsvarende betydningThe thread wouldn't go through the eye.


Mindre spesifikke uttrykkhole


Omfatter disse overordnede uttrykkeneneedle


Engelsk verb: eye

1. eye (om oppfatninger) look at


Eksempler på anvendelseSam cannot eye Sue


Ord med samme betydning (synonymer)eyeball


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykklook

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk