Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: waver

1. waver (om person) someone who communicates by waving


Mindre spesifikke uttrykkcommunicator

2. waver (om handling) the act of pausing uncertainly


Eksempler med tilsvarende betydningThere was a hesitation in his speech.


Ord med samme betydning (synonymer)falter, faltering, hesitation


Mindre spesifikke uttrykkpause

3. waver (om handling) the act of moving back and forth


Ord med samme betydning (synonymer)flicker, flutter


Mindre spesifikke uttrykkmotility, motion, move, movement


Engelsk verb: waver

1. waver (om tilstand) pause or hold back in uncertainty or unwillingness


Eksempler med tilsvarende betydningAuthorities hesitate to quote exact figures.


Ord med samme betydning (synonymer)hesitate, waffle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s to INFINITIVE.
Somebody ----s whether INFINITIVE


Mere spesifikke uttrykkboggle, dwell on, falter, hover, hover, linger, linger over, oscillate, vacillate, vibrate, waver


Kan forårsakedoubt

2. waver (om tilstand) be unsure or weak


Eksempler med tilsvarende betydningTheir enthusiasm is faltering.


Ord med samme betydning (synonymer)falter


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkhesitate, waffle, waver

3. waver (om bevegelse) move hesitatingly, as if about to give way


Ord med samme betydning (synonymer)falter


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkmove

4. waver (om bevegelse) move or sway in a rising and falling or wavelike pattern


Eksempler med tilsvarende betydningThe line on the monitor vacillated.


Ord med samme betydning (synonymer)fluctuate, vacillate


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkswing


Utsagnsord med lignende betydningfluctuate

5. waver (om bevegelse) move back and forth very rapidly


Eksempler med tilsvarende betydningThe candle flickered.


Ord med samme betydning (synonymer)flicker, flitter, flutter, quiver


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkmove back and forth

6. waver (om bevegelse) sway to and fro


Ord med samme betydning (synonymer)weave


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykksway, swing

7. waver (om kommunikasjon) give off unsteady sounds, alternating in amplitude or frequency


Ord med samme betydning (synonymer)quaver


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykksound, vocalise, vocalize, voice

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk