Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: communicator

1. communicator (om person) a person who communicates with others


Mindre spesifikke uttrykkindividual, mortal, person, somebody, someone, soul


Mere spesifikke uttrykkaffirmer, alarmist, allegoriser, allegorizer, announcer, answerer, articulator, asserter, asseverator, author, avower, avower, bawler, bellower, broadcaster, comforter, conferee, conferrer, confessor, correspondent, declarer, disseminator, extoller, gossip, gossiper, gossipmonger, hisser, inducer, informant, laudator, lauder, letter writer, mental telepathist, mind reader, negotiant, negotiator, newsman, newsmonger, newsperson, persuader, populariser, popularizer, presenter, promisee, promiser, promisor, propagandist, propagator, publiciser, publicist, publicizer, quoter, rambler, reporter, respondent, responder, roarer, rumormonger, rumourmonger, screamer, screecher, sender, shouter, signaler, signaller, signer, source, swearer, sympathiser, sympathizer, telepathist, thought-reader, transmitter, treater, twaddler, vulgariser, vulgarizer, waffler, warner, waver, wirer, writer, yeller

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk