Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: communicator

1. communicator (om person) a person who communicates with others


Mindre spesifikke uttrykkindividual, mortal, person, somebody, someone, soul


Mere spesifikke uttrykkaffirmer, alarmist, allegoriser, allegorizer, announcer, answerer, articulator, asserter, asseverator, author, avower, avower, bawler, bellower, broadcaster, comforter, conferee, conferrer, confessor, correspondent, declarer, disseminator, extoller, gossip, gossiper, gossipmonger, hisser, inducer, informant, laudator, lauder, letter writer, mental telepathist, mind reader, negotiant, negotiator, newsman, newsmonger, newsperson, persuader, populariser, popularizer, presenter, promisee, promiser, promisor, propagandist, propagator, publiciser, publicist, publicizer, quoter, rambler, reporter, respondent, responder, roarer, rumormonger, rumourmonger, screamer, screecher, sender, shouter, signaler, signaller, signer, source, swearer, sympathiser, sympathizer, telepathist, thought-reader, transmitter, treater, twaddler, vulgariser, vulgarizer, waffler, warner, waver, wirer, writer, yeller

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk