Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: fairytale

1. fairytale (om kommunikasjon) a story about fairies; told to amuse children


Ord med samme betydning (synonymer)fairy story, fairy tale


Mindre spesifikke uttrykknarration, narrative, story, tale


Forekomster i samme kategoriBluebeard

2. fairytale (om kommunikasjon) an interesting but highly implausible story; often told as an excuse


Ord med samme betydning (synonymer)cock-and-bull story, fairy story, fairy tale, song and dance


Mindre spesifikke uttrykkfib, story, tale, taradiddle, tarradiddle

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk