Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: brushup

1. brushup (om handling) practice intended to polish performance or refresh the memory


Ord med samme betydning (synonymer)review


Mindre spesifikke uttrykkdrill, exercise, practice, practice session, recitation


Mere spesifikke uttrykkrub up

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk