Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk adjektiv: Romance

1. Romance relating to languages derived from Latin


Eksempler med tilsvarende betydningRomance languages.


Ord med samme betydning (synonymer)Latin


Engelsk substantiv: romance

1. romance (om tilstand) a relationship between two lovers


Ord med samme betydning (synonymer)love affair


Mindre spesifikke uttrykkrelationship


Mere spesifikke uttrykkintrigue

2. romance (om egenskap) an exciting and mysterious quality (as of a heroic time or adventure)


Ord med samme betydning (synonymer)romanticism


Mindre spesifikke uttrykkquality


Mere spesifikke uttrykkstardust

3. Romance (om kommunikasjon) the group of languages derived from Latin


Ord med samme betydning (synonymer)Latinian language, Romance language


Mindre spesifikke uttrykkLatin


Mere spesifikke uttrykkCatalan, French, Galician, Haitian Creole, Italian, Portuguese, Rhaeto-Romance, Rhaeto-Romanic, Romanian, Rumanian, Spanish

4. romance (om kommunikasjon) a story dealing with love


Ord med samme betydning (synonymer)love story


Mindre spesifikke uttrykkstory

5. romance (om kommunikasjon) a novel dealing with idealized events remote from everyday life


Mindre spesifikke uttrykknovel


Mere spesifikke uttrykkbodice ripper, Gothic romance


Engelsk verb: romance

1. romance (om adferd) make amorous advances towards


Eksempler med tilsvarende betydningJohn is courting Mary.


Eksempler på anvendelseSam cannot romance Sue


Ord med samme betydning (synonymer)court, solicit, woo


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkact, move


Mere spesifikke uttrykkchase, chase after, display

2. romance (om følelse) have a love affair with


Eksempler på anvendelseSam cannot romance Sue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykklove

3. romance (om kommunikasjon) talk or behave amorously, without serious intentions


Eksempler med tilsvarende betydningThe guys always try to chat up the new secretaries.
My husband never flirts with other women.


Ord med samme betydning (synonymer)butterfly, chat up, coquet, coquette, dally, flirt, mash, philander


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkspeak, talk


Mere spesifikke uttrykkvamp, wanton

4. romance (om kommunikasjon) tell romantic or exaggerated lies


Eksempler med tilsvarende betydningThis author romanced his trip to an exotic country.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykklie

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk