Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: deity

1. deity (om person) any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force


Ord med samme betydning (synonymer)divinity, god, immortal


Mindre spesifikke uttrykkspiritual being, supernatural being


Mere spesifikke uttrykkAnglo-Saxon deity, Celtic deity, Chinese deity, daemon, demigod, demiurge, earth god, earth-god, Egyptian deity, god of war, goddess, Graeco-Roman deity, Greco-Roman deity, Greek deity, Hindu deity, Japanese deity, Norse deity, Persian deity, Phrygian deity, Roman deity, saint, sea god, Semitic deity, snake god, sun god, Teutonic deity, war god, zombi, zombie


Eksempler på mere spesifikke uttrykkArhant, Arhat, Boddhisatva, Bodhisattva, Demogorgon, Hypnos, lohan, Morpheus, Quetzalcoatl


Tilhører disse overordnede uttrykkenepantheon

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk