Engelsk ordbok



Tips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: deity

1. deity (om person) any supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life or who is the personification of a force


Ord med samme betydning (synonymer)divinity, god, immortal


Mindre spesifikke uttrykkspiritual being, supernatural being


Mere spesifikke uttrykkAnglo-Saxon deity, Celtic deity, Chinese deity, daemon, demigod, demiurge, earth god, earth-god, Egyptian deity, god of war, goddess, Graeco-Roman deity, Greco-Roman deity, Greek deity, Hindu deity, Japanese deity, Norse deity, Persian deity, Phrygian deity, Roman deity, saint, sea god, Semitic deity, snake god, sun god, Teutonic deity, war god, zombi, zombie


Eksempler på mere spesifikke uttrykkArhant, Arhat, Boddhisatva, Bodhisattva, Demogorgon, Hypnos, lohan, Morpheus, Quetzalcoatl


Tilhører disse overordnede uttrykkenepantheon









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk