Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: nag

1. nag (om person) someone (especially a woman) who annoys people by constantly finding fault


Ord med samme betydning (synonymer)common scold, nagger, scold, scolder


Mindre spesifikke uttrykkdisagreeable person, unpleasant person


Mere spesifikke uttrykkharridan

2. nag (om dyr) an old or over-worked horse


Ord med samme betydning (synonymer)hack, jade, plug


Mindre spesifikke uttrykkEquus caballus, horse


Engelsk verb: nag

1. nag (om kommunikasjon) bother persistently with trivial complaints


Eksempler med tilsvarende betydningShe nags her husband all day long.


Ord med samme betydning (synonymer)hen-peck, peck


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcomplain, kick, kvetch, plain, quetch, sound off

2. nag (om følelse) worry persistently


Eksempler med tilsvarende betydningNagging concerns and doubts.


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkvex, worry

3. nag (om erkjendelse) remind or urge constantly


Eksempler med tilsvarende betydningShe nagged to take a vacation.


Eksempler på anvendelseThey nag him to write the letter


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Somebody ----s somebody to INFINITIVE


Mindre spesifikke uttrykkremind

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk