Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk adjektiv: nonconformist

1. nonconformist not conforming to some norm or socially approved pattern of behavior or thought


Eksempler med tilsvarende betydningTheir rabidly nonconformist deportment has made them legendary.
The old stubborn nonconformist spirit of the early settlers.


Ord med samme betydning (synonymer)unconformist


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)conformist

2. nonconformist not conforming to established customs or doctrines especially in religion


Ord med samme betydning (synonymer)nonconforming


Uttrykk med lignende betydningunorthodox


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)orthodox


Engelsk substantiv: Nonconformist

1. Nonconformist (om person) a Protestant in England who is not a member of the Church of England


Ord med samme betydning (synonymer)chapelgoer


Mindre spesifikke uttrykkProtestant


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)anglican

2. nonconformist (om person) someone who refuses to conform to established standards of conduct


Ord med samme betydning (synonymer)recusant


Mindre spesifikke uttrykkcontestant, dissenter, dissident, objector, protester


Mere spesifikke uttrykkbeat, beatnik, bohemian, enfant terrible, heretic, maverick, rebel


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)conformist

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk