Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: blockade

1. blockade (om handling) a war measure that isolates some area of importance to the enemy


Ord med samme betydning (synonymer)encirclement


Mindre spesifikke uttrykkaction, military action


Mere spesifikke uttrykkbeleaguering, besieging, military blockade, naval blockade, siege


Overordnet kategoriarmed forces, armed services, military, military machine, war machine

2. blockade (om gjenstand) prevents access or progress


Mindre spesifikke uttrykkimpediment, impedimenta, obstructer, obstruction, obstructor


Engelsk verb: blockade

1. blockade (om adferd) hinder or prevent the progress or accomplishment of


Eksempler med tilsvarende betydningHis brother blocked him at every turn.


Ord med samme betydning (synonymer)block, embarrass, hinder, obstruct, stymie, stymy


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkforbid, foreclose, forestall, preclude, prevent


Mere spesifikke uttrykkbottleneck, check, filibuster, hang, stonewall

2. blockade (om relasjon) render unsuitable for passage


Eksempler med tilsvarende betydningBlock the way.
Barricade the streets.
Stop the busy road.


Ord med samme betydning (synonymer)bar, barricade, block, block off, block up, stop


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkblock, close up, impede, jam, obstruct, obturate, occlude


Mere spesifikke uttrykkblock off, close, close off, shut off


Utsagnsord med lignende betydningblock, obstruct

3. blockade (om konkurranse) obstruct access to


Ord med samme betydning (synonymer)block off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkblock, close up, impede, jam, obstruct, obturate, occlude

4. blockade (om konkurranse) impose a blockade on


Ord med samme betydning (synonymer)seal off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbeleaguer, besiege, circumvent, hem in, surround

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk