Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: exaggeration

1. exaggeration (om kommunikasjon) extravagant exaggeration


Ord med samme betydning (synonymer)hyperbole


Mindre spesifikke uttrykkfigure, figure of speech, image, trope

2. exaggeration (om handling) the act of making something more noticeable than usual


Eksempler med tilsvarende betydningThe dance involved a deliberate exaggeration of his awkwardness.


Mindre spesifikke uttrykkincrease, step-up

3. exaggeration (om kommunikasjon) making to seem more important than it really is


Ord med samme betydning (synonymer)magnification, overstatement


Mindre spesifikke uttrykkdeceit, deception, misrepresentation


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)understatement

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk