Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: roughcast

1. roughcast (om masse eller substans) a coarse plaster for the surface of external walls


Mindre spesifikke uttrykkplaster

2. roughcast (om gjenstand) a rough preliminary model


Mindre spesifikke uttrykkmodel, simulation


Engelsk verb: roughcast

1. roughcast (om tilblivelse) shape roughly


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkforge, form, mold, mould, shape, work

2. roughcast (om relasjon) apply roughcast to


Eksempler med tilsvarende betydningRoughcast a wall.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdaub, plaster

3. roughcast (om relasjon) hew roughly, without finishing the surface


Eksempler med tilsvarende betydningRough-hew stone or timber.


Ord med samme betydning (synonymer)rough-hew


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkhew, hew out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk