Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: leather

1. leather (om masse eller substans) an animal skin made smooth and flexible by removing the hair and then tanning


Mindre spesifikke uttrykkanimal skin


Mere spesifikke uttrykkalligator, buckskin, buff, calf, calfskin, chammy, chammy leather, chamois, chamois leather, cordovan, cowhide, cowskin, crush, crushed leather, deerskin, doeskin, fleece, glove leather, grain, horsehide, kid, kidskin, mocha, morocco, ooze leather, patent leather, piece of leather, pigskin, roan, Russia leather, shammy, shammy leather, sheepskin, shoe leather, suede, suede leather, whit leather, white leather


Engelsk verb: leather

1. leather (om relasjon) whip with a leather strap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkflog, lash, lather, slash, strap, trounce, welt, whip

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk