Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk verb: coerce

1. coerce (om adferd) to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means :


Eksempler med tilsvarende betydningShe forced him to take a job in the city.
He squeezed her for information.


Eksempler på anvendelseThey coerce him to write the letter


Ord med samme betydning (synonymer)force, hale, pressure, squeeze


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody to INFINITIVE.
Somebody ----s somebody into V-ing something


Mindre spesifikke uttrykkcompel, obligate, oblige


Mere spesifikke uttrykkbludgeon, bring oneself, dragoon, drive, railroad, sandbag, squeeze for, steamroll, steamroller, terrorise, terrorize, turn up the heat, turn up the pressure


Medføreract, move

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk