Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk adjektiv: plumb

1. plumb exactly vertical


Eksempler med tilsvarende betydningThe tower of Pisa is far out of plumb.


Uttrykk med lignende betydningperpendicular, vertical


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)horizontal, inclined


Engelsk substantiv: plumb

1. plumb (om gjenstand) the metal bob of a plumb line


Ord med samme betydning (synonymer)plumb bob, plummet


Mindre spesifikke uttrykkbob


Omfatter disse overordnede uttrykkeneperpendicular, plumb line


Engelsk adverb: plumb

1. plumb completely; used as intensifiers


Eksempler med tilsvarende betydningClean forgot the appointment.
I'm plumb (or plum) tuckered out.


Ord med samme betydning (synonymer)clean, plum


Overordnet anvendelseargot, cant, jargon, lingo, patois, slang, vernacular

2. plumb conforming to the direction of a plumb line

3. plumb exactly


Eksempler med tilsvarende betydningFell plumb in the middle of the puddle.


Ord med samme betydning (synonymer)plum


Overordnet anvendelsecolloquialism


Engelsk verb: plumb

1. plumb (om erkjendelse) measure the depth of something


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkmeasure, quantify

2. plumb (om relasjon) weight with lead


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkburden, burthen, weight, weight down

3. plumb (om erkjendelse) examine thoroughly and in great depth


Eksempler på anvendelseThe men plumb the area for animals , The men plumb for animals in the area


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkexplore

4. plumb (om endring) adjust with a plumb line so as to make vertical


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkadjust, correct, set

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk