Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: poison

1. poison (om masse eller substans) any substance that causes injury or illness or death of a living organism


Ord med samme betydning (synonymer)poisonous substance, toxicant


Mindre spesifikke uttrykksubstance


Mere spesifikke uttrykkatropine, hyoscyamine, toxin

2. poison (om egenskap) anything that harms or destroys


Eksempler med tilsvarende betydningThe poison of fascism.


Mindre spesifikke uttrykkdestructiveness


Engelsk verb: poison

1. poison (om adferd) spoil as if by poison


Eksempler med tilsvarende betydningPoison someone's mind.
Poison the atmosphere in the office.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcorrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate

2. poison (om relasjon) kill with poison


Eksempler med tilsvarende betydningShe poisoned her husband.


Eksempler på anvendelseThey want to poison the prisoners


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkkill


Utsagnsord med lignende betydningpoison

3. poison (om endring) add poison to


Eksempler med tilsvarende betydningHer husband poisoned her drink in order to kill her.


Ord med samme betydning (synonymer)envenom


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

4. poison (om relasjon) kill by its poison


Eksempler med tilsvarende betydningThis mushrooms can poison.


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkkill


Utsagnsord med lignende betydningpoison, poison

5. poison (i anatomi) administer poison to


Eksempler med tilsvarende betydningShe poisoned her husband but he did not die.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkdose, drug


Mere spesifikke uttrykkintoxicate


Utsagnsord med lignende betydningpoison

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk