Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: hyoscyamine

1. hyoscyamine (om gjenstand) a poisonous crystalline alkaloid (isometric with atropine but more potent); used to treat excess motility of the gastrointestinal tract


Mindre spesifikke uttrykkalkaloid, poison, poisonous substance, toxicant

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk