Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: nipper

1. nipper (om person) a young person of either sex


Eksempler med tilsvarende betydningShe writes books for children.
They're just kids.
`tiddler' is a British term for youngster.


Ord med samme betydning (synonymer)child, fry, kid, minor, nestling, shaver, small fry, tiddler, tike, tyke, youngster


Mindre spesifikke uttrykkjuvenile, juvenile person


Mere spesifikke uttrykkbairn, bambino, buster, changeling, child prodigy, foster child, foster-child, fosterling, imp, infant prodigy, kiddy, kindergartener, kindergartner, monkey, orphan, peanut, picaninny, piccaninny, pickaninny, poster child, preschooler, rapscallion, rascal, scalawag, scallywag, scamp, silly, sprog, street child, toddler, tot, urchin, waif, wonder child, yearling


Omfatter disse spesifikke uttrykkchild's body

2. nipper (om dyr) a grasping structure on the limb of a crustacean or other arthropods


Ord med samme betydning (synonymer)chela, claw, pincer


Mindre spesifikke uttrykkappendage, extremity, member


Omfatter disse overordnede uttrykkenecrustacean

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk