Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: monkey

1. monkey (om dyr) any of various long-tailed primates (excluding the prosimians)


Mindre spesifikke uttrykkprimate


Mere spesifikke uttrykkcatarrhine, New World monkey, Old World monkey, platyrrhine, platyrrhinian

2. monkey (om person) one who is playfully mischievous


Ord med samme betydning (synonymer)imp, rapscallion, rascal, scalawag, scallywag, scamp


Mindre spesifikke uttrykkchild, fry, kid, minor, nestling, nipper, shaver, small fry, tiddler, tike, tyke, youngster


Mere spesifikke uttrykkbrat, holy terror, little terror, terror


Engelsk verb: monkey

1. monkey (om relasjon) play around with or alter or falsify, usually secretively or dishonestly


Eksempler med tilsvarende betydningSomeone tampered with the documents on my desk.
The reporter fiddle with the facts.


Ord med samme betydning (synonymer)fiddle, tamper


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkmanipulate

2. monkey (om relasjon) do random, unplanned work or activities or spend time idly


Eksempler med tilsvarende betydningThe old lady is usually mucking about in her little house.


Ord med samme betydning (synonymer)mess around, monkey around, muck about, muck around, potter, putter, tinker


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkwork


Mere spesifikke uttrykkpuddle

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk