Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: agitation

1. agitation (om tilstand) a mental state of extreme emotional disturbance


Mindre spesifikke uttrykkmental condition, mental state, psychological condition, psychological state


Mere spesifikke uttrykkdisturbance, dither, flap, fret, fuss, lather, perturbation, pother, stew, sweat, swither, tailspin, tizzy, upset

2. agitation (om tilstand) a state of agitation or turbulent change or development


Eksempler med tilsvarende betydningThe political ferment produced new leadership.
Social unrest.


Ord med samme betydning (synonymer)ferment, fermentation, tempestuousness, unrest


Mindre spesifikke uttrykkSturm und Drang, turbulence, upheaval

3. agitation (om følelse) the feeling of being agitated; not calm


Mindre spesifikke uttrykkfeeling


Mere spesifikke uttrykkfidget, fidgetiness, restlessness, stewing, stir, tumult, turmoil, unrest


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)calmness

4. agitation (om handling) disturbance usually in protest


Ord med samme betydning (synonymer)excitement, hullabaloo, turmoil, upheaval


Mindre spesifikke uttrykkdisturbance

5. agitation (om handling) the act of agitating something; causing it to move around (usually vigorously)


Mindre spesifikke uttrykkmotility, motion, move, movement


Mere spesifikke uttrykkshake, shaking, stirring, wag, waggle, worrying

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk