Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: neutralize

1. neutralize (om adferd) make politically neutral and thus inoffensive


Eksempler med tilsvarende betydningThe treaty neutralized the small republic.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Mere spesifikke uttrykkco-opt

2. neutralize (om endring) make ineffective by counterbalancing the effect of


Eksempler med tilsvarende betydningHer optimism neutralizes his gloom.
This action will negate the effect of my efforts.


Ord med samme betydning (synonymer)negate, neutralise, nullify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkweaken

3. neutralize (om adferd) oppose and mitigate the effects of by contrary actions


Eksempler med tilsvarende betydningThis will counteract the foolish actions of my colleagues.


Ord med samme betydning (synonymer)counteract, counterbalance, countervail


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcancel, offset, set off


Mere spesifikke uttrykkoverride

4. neutralize (om relasjon) get rid of (someone who may be a threat) by killing


Eksempler med tilsvarende betydningThe mafia liquidated the informer.
The double agent was neutralized.


Ord med samme betydning (synonymer)do in, knock off, liquidate, neutralise, waste


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkkill

5. neutralize (om konkurranse) make incapable of military action


Ord med samme betydning (synonymer)neutralise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdemilitarise, demilitarize

6. neutralize (om endring) make chemically neutral


Eksempler med tilsvarende betydningShe neutralized the solution.


Ord med samme betydning (synonymer)neutralise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk