Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: neutralise

1. neutralise (om relasjon) get rid of (someone who may be a threat) by killing


Eksempler med tilsvarende betydningThe mafia liquidated the informer.
The double agent was neutralized.


Ord med samme betydning (synonymer)do in, knock off, liquidate, neutralize, waste


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkkill

2. neutralise (om konkurranse) make incapable of military action


Ord med samme betydning (synonymer)neutralize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdemilitarise, demilitarize

3. neutralise (om endring) make ineffective by counterbalancing the effect of


Eksempler med tilsvarende betydningHer optimism neutralizes his gloom.
This action will negate the effect of my efforts.


Ord med samme betydning (synonymer)negate, neutralize, nullify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkweaken

4. neutralise (om endring) make chemically neutral


Eksempler med tilsvarende betydningShe neutralized the solution.


Ord med samme betydning (synonymer)neutralize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk