Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk adjektiv: cobwebby

1. cobwebby so thin as to transmit light


Eksempler med tilsvarende betydningA hat with a diaphanous veil.
Filmy wings of a moth.
Gauzy clouds of dandelion down.
Gossamer cobwebs.
Sheer silk stockings.
Transparent chiffon.
Vaporous silks.


Ord med samme betydning (synonymer)diaphanous, filmy, gauze-like, gauzy, gossamer, see-through, sheer, transparent, vaporous, vapourous


Uttrykk med lignende betydningthin


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)thick

2. cobwebby covered with cobwebs


Uttrykk med lignende betydningdirty, soiled, unclean


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)clean

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk