Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: cheer

1. cheer (om kommunikasjon) a cry or shout of approval


Mindre spesifikke uttrykkapproval, commendation


Mere spesifikke uttrykkbanzai, bravo, hooray, hurrah, salvo

2. cheer (om egenskap) the quality of being cheerful and dispelling gloom


Eksempler med tilsvarende betydningFlowers added a note of cheerfulness to the drab room.


Ord med samme betydning (synonymer)cheerfulness, sunniness, sunshine


Mindre spesifikke uttrykkattribute


Mere spesifikke uttrykkgood-humoredness, good-humouredness, good-naturedness, good-temperedness


Omfatter disse overordnede uttrykkenedisposition, temperament


Kjennetegner disse uttrykkenecheerful, cheerless, depressing, uncheerful


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)uncheerfulness


Engelsk verb: cheer

1. cheer (om følelse) give encouragement to


Eksempler på anvendelseThe good news will cheer her


Ord med samme betydning (synonymer)embolden, hearten, recreate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkencourage


Mere spesifikke uttrykkbuck up, take heart


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)dishearten, put off

2. cheer (om kommunikasjon) show approval or good wishes by shouting


Eksempler med tilsvarende betydningEverybody cheered the birthday boy.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkapplaud


Mere spesifikke uttrykkbuoy up, lighten, lighten up

3. cheer (om kommunikasjon) cause (somebody) to feel happier or more cheerful


Eksempler med tilsvarende betydningShe tried to cheer up the disappointed child when he failed to win the spelling bee.


Ord med samme betydning (synonymer)cheer up, jolly along, jolly up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mere spesifikke uttrykkamuse


Medførercheer, cheer up, chirk up

4. cheer (om kommunikasjon) become cheerful


Ord med samme betydning (synonymer)cheer up, chirk up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkjoy, rejoice


Mere spesifikke uttrykkbuoy up, exuberate, exult, jubilate, lighten, lighten up, rejoice, triumph


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)complain, kvetch, plain, quetch, sound off, kick

5. cheer (om kommunikasjon) spur on or encourage especially by cheers and shouts


Eksempler med tilsvarende betydningThe crowd cheered the demonstrating strikers.


Ord med samme betydning (synonymer)barrack, exhort, inspire, pep up, root on, urge, urge on


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkencourage


Mere spesifikke uttrykkcheerlead

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk